Veterans of Armenia to Expand Its Successful Programs in 2023

“Veterans of Armenia” announced that it is looking to expand some of its most successful projects in 2023 and reported on its activities in the past year.

Veterans of Armenia - GuideStar Profile

Veterans of Armenia is a 501(c)3 non-profit organization formed by a group of friends seeking to enable everyone around the world to create meaningful impacts in the motherland.

EP0213 Veterans of Armenia

Streamed live on Dec 19, 2022. Monday night the gentlemen from @veteransofarmenia will be back on the show with updates on their mission to Armenia and future plans for Armenian Veterans and their families.

Improving the Quality of Life for Wounded Veterans

Around 11,000 Armenian soldiers were wounded during the 2020 Artsakh War, many of whom are still in treatment and will need to undergo rehabilitation for the rest of their lives.

Home for Heroes. բնակարանների վերանորոգման հատուկ ծրագիր հաշմանդամություն ունեցող վետերանների համար (թերթ.am)

Home for Heroes. բնակարանների վերանորոգման հատուկ ծրագիր հաշմանդամություն ունեցող վետերանների համար
(BlogNews.am)

Պատերազմի վետերանները՝ լողի պարալիմպիկ թիմում. Veterans of Armenia հիմնադրամի հատուկ նախագիծը (BlogNews.am)

21- ամյա Ռուբեն Գալստյանն ապրում է Երևանում, ուր ընտանիքը շատերի նման գաղթել է 90-ական թթ․ Արցախի Շահումյանի շրջանի Գետաշեն գյուղից։

Պատերազմի վետերանները՝ լողի պարալիմպիկ թիմում. Veterans of Armenia հիմնադրամի հատուկ նախագիծը (թերթ.am)

«Ուզում էի լողով զբաղվել՝ անկախ այս ծրագրից, բայց որ սա եղավ, շատ ավելի լավ։

2022 Press Mentions

‘Veterans of Armenia’ Continues its Mission of Supporting Armenian Soldiers

“That painting behind you? Six soldiers painted it after the liberation of Shushi in 1992. For us, that’s priceless,” said co-founder of Veterans of Armenia Fred Sarkisyan.

‘Veterans of Armenia’ Provides Immediate Aid to 60 Families Living in Armenia’s Border Villages

In response to the September 13 Azerbaijani attacks on Armenia, Veterans of Armenia Foundation immediately organized an online fundraising campaign. As a result of their fundraising, VOA was able to provide the first round of immediate aid to Armenian families living in villages on the border of Armenia.

Veterans of Armenia. Հրատապ աջակցություն սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումներից տուժած ընտանիքների համար
(BlogNews.am)

Հայաստանի վետերանների աջակցության Veterans of Armenia հիմնադրամը հրատապ աջակցության ծրագիր է նախաձեռնել Հայաստանի սահմանամերձ այն շրջաններում, որոնք անմիջապես տուժել են սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական հարձակումներից։

Veterans of Armenia. Հրատապ աջակցություն սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումներից տուժած ընտանիքների համար
(թերթ.am)

Veterans of Armenia հիմնադրամի աշխատանքները սկսվել են Արցախի 44-օրյա պատերազմի հենց առաջին օրերից։